Løftepunkter

 

Et bredt sortiment av ulike løftepunkter tilpasset de fleste løfteoperasjoner og kapasiteter.

 

Faste løftepunkter for bolting: RS, RM, RBG, VRBG

Faste løftepunkter for sveising: VLBS, ABA, VRBS, VRBK-FIX, LBS, WPPH

Roterbare løftepunkter for bolting: VRS, VRM, VLBG, INOX-STAR

Roterbare løftepunkter for bolting (kan roteres med last): VWBG-V, VWBG, PP

Roterbare løftepunkter for sveising (kan roteres med last): WPP

 

Under hvert produkt vil du finne brukerveiledning og andre tekniske data. 

 

 


Øyebolt VRS-F Starpoint
RUD

Se produkt

Øyemutter VRM Starpoint
RUD

Se produkt

Rustfrie øyebolter INOX-STAR
RUD

Se produkt

Øyebolt RS
RUD

Se produkt

Øyemutter RM
RUD

Se produkt

Løfteøre VLBG
RUD

Se produkt

Lastring VWBG
RUD

Se produkt

Løfteøre RBG/VRBG
RUD

Se produkt

Løftepunkt med svivel PP-B
RUD

Se produkt

Løftepunkt med svivel PP-S
RUD

Se produkt

Løftepunkt med svivel PP-VIP
RUD

Se produkt

Løftepunkt VLBS
RUD

Se produkt

Rustfritt løftepunkt LBS
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising ABA
RUD

Se produkt

Løfteøre for sveising VRBK-FIX
RUD

Se produkt

Løfteøre for sveising VRBS-FIX
RUD

Se produkt

Løfteøre for sveising VRBS
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising WPPH-B
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising WPPH-S
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising WPPH-VIP
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising WPP-B
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising WPP-S
RUD

Se produkt

Løftepunkt for sveising WPP-VIP
RUD

Se produkt
18

Leverandører

cromox
endo
fram
gebuwin
ib-lift
kito
kito-erikkila2
kito-van-leusden2
lincolnhoist
niko
renfroe
rud
svero
tecna
teleradio